Työpajaillen kohti digiä

Työpajaillen kohti digiä

 

Maailma digitalisoituu, niin myös museot. Olemme pitäneet kolme työpajaa, joissa on pohdittu ja kehitetty Turun museokeskuksen digiajatuksia. Kaikkiin kolmeen työpajaan oli kutsuttu museokeskuksen henkilökuntaa ja ne oli teemoitettu tiettyyn aiheeseen.

Avoin data – syli auki maailmalle

Ensimmäinen työpaja pidettiin toukokuussa 2016 ja sen aiheena oli avoin data. Ohjasin rastitehtävää, jossa aiheena oli digisyntyiset aineistot. Digisyntyiset aineistoja on jo olemassa ja toisaalta pohdittiin, mitä voisi olla tulevaisuudessa. Huomio kiinnittyi varsinkin arjen helpottamiseen esimerkiksi kävijäpalautteen keräämiseen suoraan digitaalisesti tai sisäänpääsyn maksamiseen mobiilisti.

Digitaaliset palvelut ja digitaalinen tila

Toisessa työpajassa lokakuun alussa palailtiin takaisin arkeen pohtimalla digitaalisia palveluja ja digitaalista tilaa. Omassa alustuksessani näkökulmana oli

  • miten kulttuuriperintötyö elää digitaalisessa maailmassa
  • miten Pokemon Go:n tapaiset sovellukset määrittävät kulttuuriperintöä ulkoapäin
  • miten digitaalisessa tilassa saadaan kävijät pysähtymään
  • miten tavoitetaan ihan uusia kävijäryhmiä

Rastitehtävällä pohdimme digitaalisia yhteisöjä niin museokävijöiden kuin työntekijöiden näkökulmasta.

  • Minkälaisia yhteisöjä digitaalinen tila mahdollistaa?
  • Mikä on museotyöntekijän rooli Facebook-ryhmässä?

Monet kokivat, että työminää on mahdoton erottaa sosiaalisessa mediassa, toisaalta asiantuntijana mukana oleminen on kaikille täysin vapaaehtoista. Yhteisölle yritettiin löytää suurinta ja pienintä yhteistä nimittäjää, esimerkiksi alueen, museon ja esineen mukaan.

Some – miten sillä leikitään?

Kolmas ja viimeinen työpaja lokakuun lopussa keskittyi täysin sosiaaliseen mediaan, jota tosin ei ole voinut muissakaan yhteyksissä aiemmin ohittaa. Alustuksessa pohjattiin sosiaalisen median onnistumisia, tarinallisuutta ja toisaalta leikkikentän reunoja.

Työpajassa syntyi monia uusia ideoita somen hyödyntämiseen sekä toisaalta somen ja reaalimaailman yhteenliittämiseen. Yksi ideoista lähti heti paikan päältä elämään omaa elämäänsä:


We have had three workshops related to the process of a digital strategy in Turku Museum Centre. The themes of workshops were open data, digital space and social media.